Sidhuvudbild

Förskolan

I Ur och Skur Skogsbrynet är en fristående förskola som drivs av ett mindre Aktiebolag. Vår pedagogik utgår från I Ur och Skurs metoder vilka är en del av Friluftsfrämjandet. Förskolan är belägen i södra Sollentuna med naturen runt knuten.

Läs mer om I Ur och Skurs pedagogik på Friluftsfrämjandets hemsida:
Friluftsfrämjandet

I Ur och Skur Skogsbrynet

I Ur och Skur

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in