Sidhuvudbild

Om förskolan

I Ur och Skur Skogsbrynet startade 1999 och bedrivs sedan 2000 som en I Ur och Skur förskola.Vi har för närvarande 40 barn fördelade på två avdelningar,
Blåsippan 1-3 år och Vitsippan 3-6 år.I Ur och Skur Skogsbrynet är belägen i södra Sollentuna med närhet till grönområden, skogar och Edsvikens vatten.

Skogsknopp

Skogsknopp är för de minsta barnen på förskolan. När barnen är på Skogsknopp får de träffa Pinneman, lära känna sina sinnen och lära känna närmiljön runt förskolan.

Skogsknytte

Skogsknytte är för de lite äldre barnen på förskolan. När barnen är på Skogsknytte får de träffa nyckelpigan som undersöker och upptäcker naturen tillsammans med barnen.

Skogsmulle

Skogsmulle är för de äldsta barnen som går sista året på förskolan. Barnen får träffa riktiga Mulle en gång per termin. På Skogsmulle lär de sig bland annat om att värna naturen, om allemansrätten och en del artkunskap.

Lagge

Om vintern bjuder på snö får barnen möjlighet att åka skidor genom Friluftsfrämjandets barnskidskola, Lagge. Barnen åker längdskidor och får då övning i att bromsa, svänga, åka i gupp, ta sig uppför en backe och att glida långt.

Skrinna

De äldsta barnen på Vitsippan åker skridskor, detta sker genom Friluftsfrämjandets barnskridskoskola, Skrinna. I barnskridskoskolan får barnen lära sig grunderna i skridskoåkning - balans och teknik.

Maten

Maten leveraras färdig till förskolan av restaurang Lillstugan i Sollentuna.
Mellanmålet och förmiddagsfika bereder vi själva. Vi lägger stor vikt vid att värna miljö och hälsa. Vi använder i största möjliga mån Kravmärkta och ekologiska råvaror.