Sidhuvudbild

Kontakt

I Ur och Skur Skogsbrynet
Förskolor, Barn- och
utbildningskontoret, Sollentuna
kommun.

Tfn Vitsippan: 070-9560335
Tfn Blåsippan: 070-9560326
E-post: forskolan@skogsbrynet.nu

Skogstorpsvägen 372
191 39 Sollentuna

Besöksadress:
Skogstorpsvägen 372

Verksamhetsansvariga:

Anna-Karin Söderholm
E-post: forskolan@skogsbrynet.nu
Tel: 070-9560335

Johanna Berg
E-post: forskolan@skogsbrynet.nu
Tel: 070-9560335Köansvarig:
Anna Karin Söderholm
Se ovan.

Öppettider:
07.30-17.00