Sidhuvudbild

Avdelningar

På I ur och skur Skogsbrynet finns det två avdelningar; Blåsippan och Vitsippan.
Blåsippan är vår småbarnsavdelning som har tre pedagoger med 16 barn i åldrarna 1-3år. Vitsippan är förskolans storbarnsavdelningen som har fyra pedagoger och 22 barn i åldrarna 3-6år. Vi har även en extra pedagog som hjälper till på båda avdelningarna och i köket.

I Ur och Skur Skogsbrynet är med i Friluftfrämjandet och genom det får vi ta del av Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle. De yngsta barnen går Skogsknopp medan de något äldre barnen går Skogsknytte. Skogsmulle är för de äldsta barnen som går sitt sista år på förskolan. Vi får även ta del av utbildningar så som Skrinna (skridskor) och Lagge (skidor).