Sidhuvudbild

En vanlig vecka

måndagar mjukstartar vi ofta efter helgen med lek på gården eller i skogen, i närheten av förskolan. Ibland arbetar vi med ett tema eller med en viss högtid. Då brukar vi rita, måla, klippa, klistra eller bygga med olika material. På eftermiddagen, efter lunch leker vi på lilla gården, stora gården eller i skogen.

tisdagar går vi till skogen på förmiddagarna fikar och leker. Efter lunch leker vi en stund/Blåsipporna har vila. Efter lunch har vi sång och rörelse med Monica. Vi sjunger ofta sånger relaterade till årstid eller olika traditioner som vi firar på förskolan.Ibland bjuds föräldrar, släkt och vänner in i samband med terminsavslutning.

onsdagarna har vi knopp, knytte och mulle. De yngsta barnen går till knopp platsen och träffar Pinneman. Där går de en bana och använda sina olika sinnen - de tittar, lyssnar, känner, smakar och luktar. De lite äldre barnen går till knytteskogen och upptäcker djur och natur tillsammans med pedagogerna. I knytteskogen får de träffa Knytte som är en nyckelpiga som ibland busar med barnen. De äldsta barnen som går sitt sista år på förskolan går till mulleskogen. En gång per termin får barnen träffa riktiga Mulle.När det blir kallare ute tar vi paus med knopp, knytte och mulle och åker istället skridskor med barnen, på Skrinna. Det är de äldre barnen på Vitsippan som åker. Vi åker till Sollentunavallen och barnen tar med egen utrustning. På isen har vi samling, sjunger sånger, leker lekar och gör hinderbanor.

torsdagar går alla Skogsbrynets barn till skogen. Ibland går vi tillsammans och ibland delar vi in oss i mindre grupper. Vi har olika platser i skogen som vi tillsammans med barnen namngett, t.ex. Herr Björkskogen, Krokodilskogen och Stenskogen. På eftermiddagen leker vi på lilla gården, stora gården eller i skogen.

fredagar går vi till skogen eller till ängen, fikar och leker. Det finns mycket att upptäcka i skogen och ofta har vi med oss böcker som vi kan titta i, t.ex. om träd, blommor eller djur. Ibland har vi Miniröris eller lyssnar på musik och dansar.

På blåsippan har vi oftast samling innan lunch med barnen. Vi läser böcker, dramatiserar och sjunger bland annat. På vitsippan har vi samling efter lunch. De äldre barnen är ofta själva med och utformar innehållet i samlingarna.