Sidhuvudbild

Tankar och mål

I Ur och Skurs grund är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.
Friluftsliv för att hitta glädjen i att röra sig likväl som att känna lugn och ro och få kunskaper om vad och hur jag kan göra de i olika miljöer. Få kunskaper om och i naturen, om allemansrätten och om en hållbar utveckling i praktiken.
Utomhuspedagogik för att erhålla kunskaper och ett lärande i autentiska situationer med alla sinnen.
Upplevelsebaserat lärande för att få förståelse för hur andra tänker och att få uttrycka egna tankar på lärande som sker.

Vi vill att barnens ska tycka om att vara ute och att de ska känna glädje i naturen. Vi vill lära dem att ta hand om vår natur och känna trygghet i den natur som finns runt omkring oss.
Att upptäcka med alla sina sinnen och uppleva med hela kroppen ger fördjupad kunskap, du kommer ihåg vad du har lärt dig. I Ur och Skur stimuleras alla sinnena i lärandet samt erbjuder olika lärmiljöer för att skapa sammanhang.

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:
- utvecklar intresse för och kunskaper om naturensamt utvecklar en naturkänsla
- utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
- får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
- får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

I Ur och Skur Skogsbrynets mål är att med läroplanen (Läroplan för förskola 98 reviderad 16) som grund
- ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla.
- ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet.
- ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten.
- ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen.
- ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfullt sätt i naturen.
- ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.